Trädgårdsgestaltning – tjänster

Trädgårdsplan BAS

TRÄDGÅRDSPLAN BAS - NIVÅ 1

När du vill genomföra förändringar av din trädgårdsmiljö i sin helhet, är en TRÄDGÅRDSPLAN BAS ett användbart dokument. Planens syfte är att åskådliggöra trädgårdens övergripande funktioner, rumslighet och karaktär. Detaljritningar för konstruktioner så som pergola, spaljé och stenanläggning ingår inte i denna trädgårdsplan.
Planens utformning baseras på frågorna:
1. Vad vill jag göra i min trädgårdsmiljö, vilka funktioner och rum önskar jag mig?
2. Vad vill jag känna i min trädgårdsmiljö? Vilken karaktär vill jag att den ska ha?

Utifrån dina svar och platsens förutsättningar, tar vi fram en skalenlig trädgårdsplan. Ett par av trädgårdens mer tonsättande drag visas genom några exempelbilder för att lättare ge dig en känsla av din framtida trädgårds karaktär.

PRISER
Kostnadsförslag ges för varje projekt. Kostnad TRÄDGÅRDSPLAN BAS för den mindre trädgården, från 6750:- inkl moms.

PLANTERINGSPLAN MED VÄXTLISTA - NIVÅ 2

Till Trädgårdsplan BAS kan du lägga till en skalenlig PLANTERINGSPLAN som visar trädgårdens olika planteringsytor där sort av växt, antal och placering framgår. En VÄXTFÖRTECKNING med växtbilder, svenskt/vetenskapligt växtnamn, kvalitet/storlek, antal/cc-mått, används som inköpslista och stöd vid planteringen.

PRISER
Kostnadsförslag ges för varje projekt. Kostnad PLANTERINGSPLAN MED VÄXTLISTA, för den lilla och mindre trädgården, från 2250:- inkl moms.

pexels-pixabay-66319

BOLLPLANK GESTALTNING

När du kört fast med dina trädgårdsideér och vill få någon att bolla med för att komma vidare i din kreativitet, kan 1-2 timmars träff i din trädgårdsmiljö vara givande.

Du håller i penna och skissblock och delar med dig av din vision, tillsammans ser vi till att du får nya perspektiv och inspiration!

PRISER
800:-/tim inklusive moms
Milkostnad 50 kr/mil inkl moms utanför Linköpings stad. Vid resor över 1 timme från kontoret i Linköping tillkommer restidsersättning om 500 kr/timme inkl moms.