Trädgårdsgestaltning – tjänster

Trädgårdsgestaltning

Screen Shot 2020-01-15 at 08.35.56 (2)

TRÄDGÅRDSPLAN BAS - NIVÅ 1

När du vill genomföra förändringar av din trädgårdsmiljö i sin helhet, är en TRÄDGÅRDSPLAN BAS ett användbart dokument. Planens syfte är att åskådliggöra trädgårdens övergripande funktioner, form, rumslighet och karaktär.
För olika element så som exempelvis pergola, spaljéer, stenarbeten visas principen, konstruktionsritningar ingår inte i denna trädgårdsplan.

Planens utformning baseras på frågorna:
1. Vad vill jag göra i min trädgårdsmiljö, vilka funktioner och rum önskar jag mig?
2. Vad vill jag känna i min trädgårdsmiljö? Vilken karaktär vill jag att den ska ha?

Utifrån dina svar och platsens förutsättningar, tar vi fram en skalenlig trädgårdsplan. Ett par av trädgårdens mer tonsättande drag visas genom några exempelbilder för att lättare ge dig en känsla av din framtida trädgårds karaktär.

PRISER
Kostnadsförslag ges för varje projekt från 6750:- inkl moms (mindre radhusträdgård). Här förutsätts att du har en egen sitationsplan där tomtens gränser och befintliga element är utmätta så som exempelvis byggnader. Vill du ta hjälp att ta fram en situationsplan går det att komplettera till uppdraget.

PLANTERINGSPLAN MED VÄXTLISTA - NIVÅ 2

Till Trädgårdsplan BAS kan du lägga till en skalenlig PLANTERINGSPLAN som visar trädgårdens olika planteringsytor där sort av växt, antal och placering framgår. En VÄXTFÖRTECKNING med växtbilder, svenskt/vetenskapligt växtnamn, kvalitet/storlek, antal/cc-mått, används som inköpslista och stöd vid planteringen.

PRISER
Kostnadsförslag ges för varje projekt. Kostnad PLANTERINGSPLAN MED VÄXTLISTA, från 3000:- inkl moms.

Skärmavbild 2021-04-07 kl. 12.02.06