Gestaltning av trädgårdsmiljö

Screen-Shot-2020-01-15-at-16.03.44-1

FUNKTIONSPLAN

När du vill skapa en ny eller genomföra en mer övergripande förändring av din befintliga trädgårdsmiljö, finns det några grundläggande frågor som du kan ställa dig.
- Vad vill jag göra i min trädgård, vilka rum och funktioner önskar jag mig?
- Hur kan min trädgård vara en del av en biologisk mångfald?

Utifrån dina svar och platsens karaktär och förutsättningar, tar vi fram den första nivån av trädgårdens gestaltning - en funktionsplan. En funktionsplans syfte är att gestalta trädgårdens övergripande rumslighet och karaktärsdrag.
När funktionsplanen är färdig har du en skalenlig plan som visar trädgårdens nya rum och funktioner. En 3D skiss bifogas som visualiserar någon av gestaltningens huvudrum, för att lättare ge dig en känsla av din framtida trädgårdsmiljö.

TRÄDGÅRDSPLAN BAS

Skalenlig trädgårdsritning som visar trädgårdens olika rum, funktioner och ytor. Konstruktioner som t ex spaljé, plank, pergola, växthus, pool ritas in. Utformning av dessa gör du själv.
Detaljerad växtförteckning med svenskt/latinskt växtnamn, kvalitet/storlek, växtbilder, antal/cc-mått och kan användas som inköpslista. Planterings- och skötselanvisningar.
Förslag till markbeläggning anges med typ, t ex tralldäck, marksten, natursten, grus.
Förhandsskiss med möjlighet till revidering vid ett tillfälle innan trädgårdsritningen färdigställs.

Anna illustrationsskiss
pexels-martijn-adegeest-1267284

Steg 3 - Avstämning och slutförande
En bit in i gestaltningsarbetet är det dags att stämma av att trädgården tar form på ett sätt som är i linje mer era önskemål, vision och platsens beskaffenhet. Det gör jag vanligtvis genom att ställa några frågor till er som uppkommit under arbetets gång. I många av mina uppdrag gör jag också ytterligare besök, för att fördjupa relationen med platsen.

När gestaltningen är klar skickas den över till er, vanligtvis via mail i pdf-format, så att ni i lugn och ro kan sätta er in i dokumenten. Vill ni istället få en papperskopia kan jag posta ett exemplar. I samma kontakt bokar vi en tid när vi träffas och tillsammans går igenom projektet.

När ni är nöjda med arbetet avslutar vi det, ibland efter att några mindre förändringar gjorts.

Steg 4 - Förverkligande!
När ni har de dokument som ni behöver är det dags att använda dem till att förverkliga era önskemål och visioner. Ibland används de som en 'generalplan' över tiden där ni fortsättningsvis arbetar med er trädgård i er takt.

Det kan också kännas bra att ta hjälp även med inköp av växter och plantering, där kan jag hjälpa er. Behöver ta hjälp av tex en snickare eller stenläggare kan jag rekommendera er skickliga och pålitliga samarbetspartners.

IMG_6059