Trädgårdsgestaltning – hur går det till?

Trädgårdsgestaltning - hur går det till?

Järna till hemsida

STEG 1 - MÖTE I ER TRÄDGÅRDSMILJÖ

Varje gestaltningsuppdrag börjar med att vi träffas på plats för att lära känna vandra och trädgården bättre. Nu ges ni en möjlighet att dela med er av era visioner, budget och tidsplan för er trädgård. Under vårt möte samlar jag även information om platsens beskaffenhet, resurser och karaktär.

Vår första träff tar ungefär 1-2 timmar. Var gärna förberedd och kika igenom de frågor som finns i checklistan under fliken 'Trädgårdsgestaltning - hel trädgårdsmiljö'.

STEG 2 - GESTALTNINGSARBETET BÖRJAR

När ni beställer ett gestaltningsuppdrag kommer ni att få frågan om det finns några befintliga ritningar av er fastighet. Det kan vara allt ifrån en tidigare trädgårdsritning till en färdig situationsplan eller en egen enkel skiss där byggnader och andra för gestaltningsuppdraget viktiga fasta element (gångar, växtlighet, sittplatser mm) framgår i förhållande till tomtgränsen.

Vill ni ta hjälp av mig att ta fram det går det bra. Då lägger vi till tjänsten i uppdraget.

Enkel situationsplan

STEG 3 - AVSTÄMNING OCH SLUTFÖRANDE

En bit in i gestaltningsarbetet är det dags att stämma av att trädgårdsplanen tar form på ett sätt som är i linje mer era önskemål, vision och platsens beskaffenhet. Det gör jag vanligtvis genom att ställa några frågor till er som uppkommit under arbetets gång. I många av mina uppdrag gör jag också ytterligare besök, för att fördjupa relationen med platsen.

När gestaltningen är klar skickas den över till er, vanligtvis via mail i pdf-format, så att ni i lugn och ro kan sätta er in i dokumenten. I samma kontakt bokar vi en tid när vi träffas och går igenom projektet tillsammans.

STEG 4 - FÖRVERKLIGANDE

Nu har ni de dokument som ni behöver för att förverkliga era önskemål och visioner. För många kunder känns det bra att ta hjälp även i det praktiska arbetet med trädgårdsmiljön.

För inköp av växter, plantering samt etableringskötsel, kan jag hjälpa er. Behöver ni ta hjälp av tex en snickare eller anläggare kan jag rekommendera skickliga och pålitliga samarbetspartners.

IMG_6059