Trädgårdsgestaltning – Hur går det till?

Trädgårdsgestaltning - hur går det till?

Järna till hemsida

STEG 1 - MÖTE I ER TRÄDGÅRDSMILJÖ

Varje gestaltningsuppdrag börjar med att vi förutsättningslöst träffas på plats för att lära känna vandra och trädgården bättre. Nu ges ni en möjlighet att dela med er av era visioner, budget och tidsplan för er trädgård. Under vårt möte samlar jag även information om platsens beskaffenhet, resurser och karaktär.

Vår första träff, som tar ungefär 1-2 timmar, avrundas oftast med att kunden vill fortsätta samarbetet och önskar ett kostnadsförslag för aktuellt gestaltningsarbete. Önskar ni inte fortsätta eller vill fundera och återkomma senare, går det bra.

STEG 2 - GESTALTNINGSARBETET BÖRJAR

När ni beställer ett gestaltningsuppdrag kommer ni att få frågan om det finns några befintliga ritningar av er fastighet. Det kan vara allt ifrån en tidigare komplett trädgårdsritning, till en färdig situationsplan/egen enkel skiss där byggnader och andra för gestaltningsuppdraget viktiga element (gångar, växtlighet, sittplatser mm) framgår i förhållande till tomtgränsen.

Vill ni ta hjälp av mig att ta fram det går det bra. Då lägger vi till tjänsten i uppdraget.

Enkel situationsplan

STEG 3 - AVSTÄMNING OCH SLUTFÖRANDE

En bit in i gestaltningsarbetet är det dags att stämma av att trädgårdsplanen tar form på ett sätt som är i linje mer era önskemål, vision och platsens beskaffenhet. Det gör jag vanligtvis genom att ställa några frågor till er som uppkommit under arbetets gång. I många av mina uppdrag gör jag också ytterligare besök, för att fördjupa relationen med platsen.

När gestaltningen är klar skickas den över till er, vanligtvis via mail i pdf-format, så att ni i lugn och ro kan sätta er in i dokumenten. Vill ni istället få en papperskopia kan jag posta ett exemplar. I samma kontakt bokar vi en tid när vi träffas och tillsammans går igenom projektet.

När ni är nöjda med arbetet avslutar vi det, ibland efter att några mindre förändringar gjorts.

STEG 4 - FÖRVERKLIGANDE

Nu har ni de dokument som ni behöver för att förverkliga era önskemål och visioner. För många kunder känns det bra att ta hjälp även i det praktiska arbetet med trädgårdsmiljön.

För inköp av växter, plantering samt etableringskötsel, kan jag hjälpa er. Behöver ni ta hjälp av tex en snickare eller anläggare kan jag rekommendera skickliga och pålitliga samarbetspartners.

IMG_6059