Beskärning fruktträd- att undvika ’tappar’

När vi beskär våra fruktträd är det viktigt att den snittyta vi åsamkar trädet görs rätt och på ett sätt så att trädet kan valla över det. Nedan finner du en film om hur du gör ditt snitt rätt och hur det kan se ut när vi skapat onödiga tappar som ökar risken för röta i trädet.

https://www.instagram.com/p/B3sJvEhhEYj/?utm_source=ig_web_copy_link