Bostadsgård HSB blir till

I ett spännande samarbete med HSB Östergötland tar en ny bostadsgård form i stadsdelen Tannefors, Linköping under oktober 2018. Det är väldigt roligt att se bilderna som kommer till mig från Mathias, min kontakt på HSB, innan jag själv har möjlighet att titta förbi.

Markarbetena sätter igång under oktober 2018

Under våren har jag lärt känna kunden och de boendes önskemål för hur just de önskar använda sin bostadsgård, och som mynnade ut i ett gestaltningsförslag med plats för matlagning och avkoppling i kvällssolen. Platsen ligger precis bakom ett av kvarterets mataffärer, här finns ett extra behov av att skapa en rumslighet som känns skyddad från lastkajer och kundparkeringar.

 

Gestaltningsarbetet mynnar ut i en trädgårdsplanering, där trädgårdens form och funktion framgår. Här i en kombination med en planteringsritning och tillhörande växtlista. En enkel träpergola ramar in platsen tillsammans med klätterväxter och omgivande häckar, skapar ett sk ’Hortus conclusus’; en omgärdad skyddad plats för människan att hämta kraft och kanske även odla sina örter och blommor.

Till våren är det dags för planteringen och den efterföljande etableringsskötseln, det blir spännande att följa!