Gröna utemiljöers betydelse för hälsa och livskvalitet i staden

Våra gröna miljöer utomhus blir allt mer centrala och viktiga i tider av en förtätande stadsutveckling. Under tre inspirationsföredrag på HSB Östergötland lyfter och belyser vi, med spännande och talande forskningsresultat som grund, hur bostadsgården kan utformas och utvecklas som…