Vintertid – tid att fördjupa kunskaper och förståelse för gröna miljöer

Under vintern 2018 deltar jag i kurser för att låta mitt öga för utformningen av det gröna rummet bli ännu klarare, samt för att fördjupa min förståelse för storleken på investeringen/kostnaden för att anlägga en sådan. Det är ett sätt…