Fruktträdsbeskärning!

Behöver dina fruktträd beskäras?

Mars-april är en bra tid att vårda etablerade och gamla fruktträd med en klok och varsam hand. Se över grenar som skaver mot varandra, har knäckts under vintern eller gallra bland fruktveden för att stimulera ny.

Har du planterat nya unga fruktträd är vårvintern också en bra period för att utföra uppbyggnadsbeskärning av kronan.

Kontakta oss för att boka in er fruktträdsbeskärning.

Fruktträdsbeskärning är en rut-tjänst för privatpersoner!

Mer info om fruktträdsbeskärning (pdf)