Fruktträdsbeskärningskurs 14 mars 2020!

Välkommen till en heldag fruktträdsbeskärning i Linköping 14 mars 2020. Detta är en grundkurs där vi lär oss hur fruktträd fungerar, varför och hur vi beskär dem för att få livskraftiga och vackra fruktträd. Kursen har sin tyngdpunkt i praktiska moment utomhus där vi beskär träd blandat med teori. Efter kursen kommer du att känna dig mer trygg i att vårda dina fruktträd och kanske även fått nya trädgårds-vänner att rådfråga och dela erfarenheter med. Plats återkommer jag med. Välkommen!