Plantering av trädgårdar

Under april-maj planteras de trädgårdar och anläggningar som formgivits under vintern. Till augusti 2017 tar jag emot nya förfrågningar av trädgårdsformgivning för plantering hösten 2017 samt våren 2018.