Sommarbeskärning av klätterväxter

Om du har klätterväxter i din trädgård som är i behov av beskärning och som blommar tidigt på året eller tillhör dem som savar kraftigt vid beskärning under våren, är en sommarbeskärning lämplig. För de tidigblommande klätterväxterna sker beskärningen strax efter blomningen, då finns det god tid för plantan att utveckla nya blomanlag till nästa år.

Olika arter av klematis som blommar tidigt finns i den tidiga småblommande gruppen. I undergruppen ’Atragene’ hittar du olika namnsorter av Alpklematis, Koreaklematis, Kronklematis, Pagodklematis och Sibirisk klematis. Den sibiriska klematisen ’Riga’ är den allra tidigaste att blomma i april/maj. En

För fler vackra sorter ur Atragene-gruppen, besök gärna e-plantas informativa sida eller Söderfors handelsträdgårds hemsida.

Även namnsorter av klematis ur den tidiga storblommande gruppen beskärs nu. Här finns rikligt med namnsorter, för att njuta av bilderna på några av dessa kan du besöka Söderfors handelsträdgårds hemsida.

Observera att klematis ur båda dessa grupper kan blomma en gång till på årsskotten senare under sommaren. Vid behov av beskärning får man alltså acceptera att den sena blomningen uteblir till fördel för en frodigare planta och den tidiga blomningen kommande år.

Klätterhortensia tillhör de växter som kan blöda om den beskärs för nära inpå våren. Under sommaren fram till hösten kan du beskära din klätterhortensia vid behov. Då hinner snitten torka ihop och inte utsätta plantan för läckage av den viktiga saven.

Under sommaren, efter blomningen är det även dags att korta in blåregnets årsskott till ca 30 cm så att plantan inte bir för stor. Beskärningen stimulerar till en rikligare blomning. Låter du blåregnet vara under sommaren, återkom till plantan under vintern och gör vinterbeskärningen då.