Trädgårdsgestaltning – nivå 1&2

När du går i tankar att förändra din trädgårdsmiljö finns det några frågor som du kan ställa dig.

  • Vad vill jag göra i min trädgård?
  • Vilken stil eller tema uppskattar jag? Hur vill jag känna mig i min trädgård?
  • Hur kan min trädgård vara en del av en biologisk mångfald?

Svaren kan ibland vara detaljerade och precisa eller mer korta och övergripande. När du skapat dig en grundkänsla av din framtida trädgård är det dags att göra en funktionsplan (nivå 1). Det är nu som vi skissar fram en bild på hur de funktioner du vill ha i din trädgård (vad vill jag göra) som sittplatser, odlings- och lekytor ska placeras i förhållande till varandra och befintliga element. Här presenteras också hur du kan röra dig mellan dessa på gångar, trappor och andra transportvänliga ytor.

En funktionsplan ritad med penna och skisspapper

När de olika funktionerna är på plats är det dags att lägga till vilken form och färg de ska vara i (stil, tema och känsla) så att du trivs och mår bra i din trädgård. Här är det också möjligt att tänka på hur din trädgård kan bli en plats där även fåglar, nyttoinsekter och andra djur kan trivas. En ritning som tillsammans visar på trädgårdens funktioner och förmedlar stil, tema och känsla kallar jag för en funktions- och illustrationsplan (nivå 1&2)

Funktions- och illustrationsplan

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen