Trädgårdsmästare på Vreta Kluster

Under kommande säsong har jag glädjen att få delta i det spännande utbildningsprojektet Drivbänk på Vreta kluster. Nu är vi i fasen av att gestalta en 2000kvm odlings- och visningsträdgård som ska fungera som utbildningsplats för projektets deltagare, men även som en spännande mötesplats där olika hållbara lösningar på odling, biologisk mångfald och miljöteknik ges utrymme att blomstra.