Utemiljödagen Ultuna SLU

I november deltog jag i en branschdag på Ultuna SLU,  där kompetens och erfarenheter från forskning av grönskande utemiljöer, skötselentreprenörer, beställare, anläggare, projektörer och växtodlare träffades för att dela och diskutera hur vår bransch ska fortsätta att utvecklas på spännande och långsiktigt hållbara sätt. Det var en stimulerade dag där jag hade svårt att sitta eller stå stilla av inspiration. Vilken härlig känsla! Men det fanns också stunder av allvar där vi konstaterade att vi fortfarande kan bli mycket bättre på att samverka mellan olika roller och faser i en grön utemiljö´s tillblivelse och skötsel. Roligt då att få sällskap av HSB som just nu satsar på att höja kvalitén på sina bostadsgårdar och som ser samarbeten och dialog som viktiga nycklar i att lyckas med sitt arbete att förvalta och skapa Linköpings vackra gröna utemiljöer.