Välkommen!

Har du glädjen att äga eller ansvara för en grön miljö som du vill odla, vårda, förädla eller formge? Då har du något särskilt värdefullt i din hand.

Gröna miljöer för med sig stora värden i människans liv och vardag. Sociala, hälsomässiga, miljömässiga, pedagogiska, estetiska, rekreations- och odlingsmässiga värden återfinns till exempel i den privata trädgården eller balkongen, i den allmänna parken, på innergården, skolgården eller i våra natur-och kulturlandskap.

Jag är trädgårdsmästare som ur egen erfarenhet, på en vetenskaplig grund och med ett engagemang för gröna miljöers potential, är din resurs när du vill skapa värden i ditt gröna rum.

Välkommen att höra av dig till mig! Kontaktinformation finner du i menyn.

/Anna Grimlycke