Växtval till förskola i Hageby Norrköping

I samarbete med TRÄD & LANDSKAP landskapsarkitekt Måns Forsell bidrar jag med val av växter till barns lekmiljö på ytterligare en förskola. Här finns det flera viktiga frågeställningar att ta hänsyn till. Hur kan en förskolegård utformas så att den främjar barns lek och utveckling? Vilka växter talar till barns sinnen och fantasi och tål samtidigt leken utan att skada eller framkalla allergier? Det här är ett roligt och meningsfullt arbete tycker jag!