Växtval till förskola Kimstad Linköping

I samarbete med TRÄD & LANDSKAP landskapsarkitekt Måns Forsell bidrar vi med val av växter till barns lekmiljö på en förskola. Här finns flera viktiga frågeställningar att ta hänsyn till. Inte minst; hur utformas en grön miljö så att den främjar barns lek och utveckling? Vilka växter talar till barns sinnen och fantasi och tål samtidigt leken utan att skada eller framkalla allergier? Det här är ett roligt och meningsfullt arbete tycker vi!