Vintertid – tid att fördjupa kunskaper och förståelse för gröna miljöer

Under vintern 2018 deltar jag i kurser för att låta mitt öga för utformningen av det gröna rummet bli ännu klarare, samt för att fördjupa min förståelse för storleken på investeringen/kostnaden för att anlägga en sådan.

Det är ett sätt för mig att kunna möta dig som kund på ett ännu mer engagerat och omsorgsfullt sätt.