Trädgårdsgestaltning – hel trädgårdsmiljö

Trädgårdsgestaltning - hel trädgårdsmiljö

Screen Shot 2020-01-15 at 08.35.56 (2)

TRÄDGÅRDSPLAN BAS - NIVÅ 1

När du vill genomföra förändringar av din trädgårdsmiljö i sin helhet, är en TRÄDGÅRDSPLAN BAS ett användbart dokument. Planens syfte är att åskådliggöra trädgårdens funktioner, form, rumslighet och karaktär.
TRÄDGÅRDSPLAN BAS passar både för den privata trädgården såväl som för bostadsgårdar och parker.

Planens utformning baseras på frågorna:
1. Vad vill jag göra i min trädgårdsmiljö - vilka funktioner och rum önskar jag mig?
2. Vad vill jag känna i min trädgårdsmiljö - vilken karaktär vill jag att den ska ha?

Utifrån dina svar och platsens förutsättningar, tar vi fram en skalenlig trädgårdsplan. För olika element så som exempelvis pergola, spaljéer, stenarbeten visas princip och material, konstruktionsritningar ingår inte i denna trädgårdsplan.

PRISER
Kostnadsförslag ges för varje projekt då komplexiteten av platsen samt önskat innehåll varierar.

PLANTERINGSPLAN MED VÄXTLISTA - NIVÅ 2

Till Trädgårdsplan BAS kan du lägga till en skalenlig PLANTERINGSPLAN som visar trädgårdens olika planteringsytor där sort av växt, antal och placering framgår. En VÄXTFÖRTECKNING med svenskt/vetenskapligt växtnamn, kvalitet/storlek, antal/cc-mått, används som inköpslista och stöd vid planteringen.

PRISER
Kostnadsförslag ges för varje projekt.

Skärmavbild 2021-04-07 kl. 12.02.06