Trädgårdsgestaltning – hel trädgårdsmiljö

Trädgårdsgestaltning - hel trädgårdsmiljö

RADHUS MED EN NJUTFULL VANDRING GENOM SOLIG STÄPPRÄDGÅRD

I de nybyggda kvarteren i Valla Linköping vill en familj gestalta sin långsmala trädgård så att den känns trivsam och inte som en korridor att bara färdas i, från framsidan till baksidan. Med ett helhetsgrepp blir entrédelen till ett välkomnande torg i miniatyr med växter centrerat i en ö där sopkärl och cykelställ fälls in. När familjen sedan rör sig vidare in i trädgården får de uppleva en tredimensionell trädgård med portaler och slingrande planeringsytor för perenner och mindre buskar. Allt för att skapa ett intressant landskap väl värd att stanna till i och njuta av innan de når trädgårdens mest privata del på baksidan.

I gestaltningen består av en funktionsplan som visualiserar trädgårdens form och innehåll kombinerat med en planteringsplan och separat och måttsatt växtlista.

Blåklintsgatan 32 Lpg A3 190319 (kopia)[1836]

LANDSKAPSPARK MED ODLING OCH POOLOMRÅDE

Utanför Linköping önskar en familj anlägga en pool med tillhörande poolhus och behöver stöd i var de bäst placeras på den stora tomten. Familjen vill också anlägga en odlingsträdgård och genom gestaltningen sammanföra den
med byggnader, pool och befintligt större bergsparti på den i övrigt tomma gräsplanen. Med olika hårdgjorda ytor och växtöar, sammanlänkas de olika delarna till en landskapsparkliknande trädgård, där området närmast huset består av poolområde och odling.

I det här projektet tar vi först fram en funktionsplan som visar rumslighet och var olika rum/funktioner placeras i förhållande till varandra för att skapa en harmonisk och spännande helhet. Sedan tas en separat planteringsplan fram med tillhörande måttsatt växtlista.

Fålåsa Snäckberget A3 Fp 200110 (kopia)[1838]