Vinbärsgallkvalster

Förekomsten av gallkvalster, Cecidophyopsis ribis på svarta vinbär, riskerar att göra plantorna sterila på sikt. Gallkvalster bär på ett virus som i sig är den som orsakar skada på plantan.

Gallkvalster är mikroskopiska djur och övervintrar i plantans knoppar där de kan förekomma i tusental. På våren kan du se om dina svarta vinbärsplantor är drabbade genom att knopparna svullnar överdrivet mycket och blir runda utan att slå ut. Djuren lämnar knoppen under en kortare tid på våren och sprider sig på plantans blad där den suger växtsaft. Därefter förflyttar den sig tillbaka till plantans nybildade knoppar eller sprider sig till närliggande svarta vinbärsplantor.

Drabbade plantorna rekommenderas att kasseras och brännas redan på våren. Det finns inga resistenta sorter, men ’Titiana’ och ’Risarp’ visar en förhållandevis god motståndskraft. Värst drabbad är sorten ’Storklas’.

/Anna Grimlycke

Källor:

Fritidsodlingens Riksorganisation FOR ’Motståndskraftiga svarta vinbär’

Sveriges Lantbruksuniversitet ’Skylt 57, Vinbärsgallkvalster, Cecidophyopsis ribis’