(ingen rubrik)

SIDAN ÄR UNDER UTVECKLING 2024

Utskrift
Ett stort tack för dina insatser med vår utemiljö. 
Vi i styrelserna och medlemmarna uppskattar verkligen din skötsel av planteringar, buskar och träd. /Brf Apellunden & Vallmon

Anna har samarbetat med HSB i att planera och genomföra en mycket uppskattad seminarieserie kring utemiljö, där hon visat prov på bred och djup kunskap och en förmåga att få lyssnaren att förstå. /Mathias Holmgren, Områdesförvaltare, HSB Östergötland

Vi är mycket nöjda med Annas arbete som hon har utfört i vår trädgård, bl.a beskärning av prydnadsträd, häckklippning och professionell rådgivning. Vi kan varmt rekommendera henne. /Britt Strömberg, Linköping

Stort tack för alla tips och idéer under trädgårdsrådgivningen! Jag är väldigt nöjd och har nu en mer samlad bild av hur trädgården ska få växa fram. /Ingrid Sundgren Gunnorp Vikingstad

Stort tack för att du vidareutbildat vår personal i trädvård, mycket uppskattat! /Peab Anläggning AB Linköping