Rådgivning – främja biologisk mångfald

Upptäck värdet av biologisk mångfald

Ansvarar du för en trädgård, park eller stadsnära naturområde och önskar en översiktlig kartläggning i vilka naturvärden som finns närvarande och hur du kan stärka och skydda dem? Genom en för park och trädgård anpassad naturvärdesinventering (NVI) baserat på Svensk standard SS199000:2023 identifierar vi områdets/trädgårdens naturvärden.

EkologiFolket erbjuder vägledning på plats och förslag på naturvårdande åtgärder.

Privata trädgårdsägare såväl som bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag bokar idag denna typ av rådgivning som en naturlig del i utvecklingen av sin trädgårdsmiljö.

PRISER
900:-/tim inklusive moms
Milkostnad 100 kr/mil inkl moms utanför Linköpings stad.

IMG_4189