Fruktträdsbeskärning

Fruktträdsbeskärning

Våra fruktträd är ett kulturarv som allt fler vill vårda.

Som certifierad fruktträdsbeskärare sköter jag om ett 100-tal fruktträd där merparten är träd som jag långsiktigt arbetar med i en nära och givande dialog med kunden. Tillsammans låter vi unga träd bygga upp sin krona och de äldre ofta återskapa en vacker och för kunden praktisk krona, många gånger efter en tidigare alltför hård beskärning.

HUR OCH PRISER
Timpris 700:-. För de flesta skötselmoment kan du som kund använda dig av RUT-avdrag som jag för din räkning ansöker på din faktura.

Under 2022 har jag begränsade möjligheter att ta mig an nya beskärningskunder. Du är dock alltid välkommen att höra av dig för eventuell planering hos mig eller rekommendation till annan fruktträdsbeskärare.
Med vänlig hälsning /Anna

IMG_8126