Trädvård och fruktträdsbeskärning

Jag har ett extra engagemang för markens och jordens betydelse vid nyplanteringar, för trädets anatomi och biologi och är även certifierade i fruktträdsbeskärning enligt Riksförbundet Svensk Trädgård. Under 2019 beskar jag ett 80-tal fruktträd varav merparten är träd som jag under de kommande tre åren återskapar trädets krona efter en tidigare alltför hård beskärning.

En viktig egenskap hos alla som arbetar med trädvård är att veta när den egna kunskapen inte räcker till. Därför samarbetar jag vid behov med duktiga arborister så att du som kund alltid kan lita på att få rätt råd och utförda åtgärder för dina träd.

HUR OCH PRISER:
Vanligtvis kontaktar kunden mig via mail eller telefon där kunden beskriver sina önskemål och behov. Timpris för trädgårdsmästare är 560:- inkl. moms. För privatpersoner kan rut-avdrag göras för beskärning och skötsel av träd.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen