Bostadsrättsföreningen HSB Kanberget Linköping

En före-bild på bostadsgården sedd med ryggen mot Kasergatan och blicken upp mot gamla vattentornet i Linköping.

I mitt samarbete med HSB Östergötland kommer jag i kontakt med HSB Brf Kanberget i Linköping under 2018. Vi träffas på plats där boenden berättar om sina tankar kring hur de vill att deras bostadsträdgård ska utvecklas; vad de vill göra där och hur den ska kännas. För den här föreningen är en plats där medlemmarna kan ställa upp ett partytält vid studenter och andra festligheter, en central önskan. Samma plats ska även kunna användas för att ställa dit sittgrupper och parasoll för sköna ute-stunder. Det aktuella området ligger i en kraftig slänt som mynnar ut mot en vackert välvd portal utåt Kaserngatan och stadskyrkogården.

 

Det här är en kombinerad funktionsritning där utemiljöns former och funktioner framgår tillammans med en planteringsritning där växtnummer med antal, visas på rätt plats.

Gestaltningen växer fram vid ritbordet på Sanbäcksgatan där jag har min ateljé i Trädgårdsföreningen. Halvvägs mot en färdig ritning träffas vi och stämmer av att allt känns bra och kan i god tid göra eventuella förändringar i form, funktion och växtval. Den färdiga ritningen som du ser ovan blir sedan ett bra underlag i kontakten med en markanläggare och växtlistan tar vi vidare till handelsträdgården vid inköp av växter.

Den nya uteplatsen är anlagd och planterad med bl.a kopparhäggmispel som solitärer och bukettapel som omgärdande formklippt häck. I de sluttande partierna använder vi oss av Veg-tech´s perenna mattor av gullgröna, Waldsteinia ternata.

Lagom till bra planteringstider hösten 2019 är mark- och stenarbetet färdigt, utfört av SP Trädgårdsservice. Boenden planterar sina växter samtidigt som de får en god kännedom om sin nya trivselplats och hur växterna ska skötas om under kommande etableringstid 2020-22. Jag finns med första dagen som stöd så att det känsliga planeringsarbetet känns tryggt och blir bra.

En trevlig dag bland nya trädgårdsvänner!

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen