Trädgårdsskötsel med inriktning mot biologisk mångfald

Trädgårdsskötsel med inriktning biologisk mångfald & trivsel

Park- och trädgårdsmiljöer i stadslandskapet bär stora värden i form av att vara möjliga livsmiljöer för en mångfald av organismer och som platser där människor kan trivas och åtnjuta en mångfald av ekosystemtjänster.

I park- och trädgårdsmiljöer med en trädgårdsskötsel inriktad på att främja trivsel och biologisk mångfald, kan organismer finna en fristad där de i sin tur bidrar till vi bland annat kan åtnjuta en behaglig luft, rent vatten, hälsosamma temperaturer och äta av pollinerade frukter och bär.

EkologiFolket erbjuder trädgårdsskötsel som lyhört utforskar sätt att förena människa och ekologi till nutidens och framtidens rika parker och trädgårdar.

HUR OCH PRISER
Vanligtvis kontaktar kunden mig via telefon eller mail där kunden beskriver sina önskemål och behov. För utbildad och erfaren trädgårdsmästare med fil. kand examen i biologi timpris 735:- inkl moms.

Välkommen att berätta mer om dina tankar och behov av skötsel, låt oss hitta ett bra upplägg tillsammans!

Gräsgrön guldbagge på spirea i trädgård (foto Anna Grimlycke)
Gräsgrön guldbagge på spirea i trädgård (foto Anna Grimlycke)