LYCKE Trädgårdsmästare

Välkommen!

LYCKE trädgårdsmästare gestaltar, planterar och sköter olika trädgårdsmiljöer för mänsklig trivsel och biologisk mångfald. Håller kurser i trädgårdskunskap och föredrag om naturlika miljöers betydelse i staden för hälsa, välbefinnande och framtid.

Samarbetar med skickliga hantverkare, förvaltare och planerare av trädgårdsmiljöer. Tillsammans bidrar vi till att trädgårdar, bostadsträdgårdar och parker bildar värdefulla livsmiljöer, nu och i framtiden.

Under åren 2021-2023 kompletterar LYCKE Trädgårdsmästare med en examen i biologi. Under denna tid är uppdragen något färre men med allt mer kunskap om biologisk mångfald, naturvård och ekologi.

"Vi är mycket nöjda med Annas arbete som hon har utfört i vår trädgård, bl.a beskärning av prydnadsträd, häckklippning och professionell rådgivning. Vi kan varmt rekommendera henne" /Britt Strömberg, Linköping

"Stort tack för alla tips och idéer under trädgårdsrådgivningen! Jag är väldigt nöjd och har nu en mer samlad bild av hur trädgården ska få växa fram."/Ingrid Sundgren Gunnorp Vikingstad

"Anna har samarbetat med HSB i att planera och genomföra en mycket uppskattad seminarieserie kring utemiljö, där hon visat prov på bred och djup kunskap och en förmåga att få lyssnaren att förstå."/Mathias Holmgren, Områdesförvaltare, HSB Östergötland

Utskrift