Om LYCKE Trädgårdsmästare

OM

Anna kolonin II

2017 lämnade jag min tjänst, som trädgårdsmästare och arbetsledare inom offentliga parker och trädgårdsmiljöer, för att starta eget företag. Med LYCKE Trädgårdsmästare tog jag nästa naturliga steg i min yrkesgärning mot att genom funktionella och trivsamma grönskande utemiljöer bättre kunna bidra till hälsa, biologisk mångfald och samhällsutveckling i vår region.

Idag arbetar jag med privatpersoner och bostadsrättsföreningar där trädgården har en särskild betydelse och värde i människors liv.
Med hjälp av trädgårdsritningar och praktiska trädgårdsinsatser, vidareutvecklar vi trädgårdsmiljöerna för en ökad trivsel och användning!

En annan mycket rolig del i mitt yrke är att ingå i projekt där trädgårdsmiljöer har en central roll i projektets kontext. Under åren har jag bl.a samarbetat med Linköpings Stift, Kulturfastigheter i Linköping, HSB och Region Östergötland i olika projekt kopplat till människa, hälsa och trädgård.

LYCKE Trädgårdsmästare håller kurser i trädgårdskunskap för yrkesverksamma och privatpersoner och är i olika sammanhang tillfrågad att hålla föredrag om den gröna utemiljöns betydelse för känsla av hälsa och välbefinnande.

Min fasta plats och studio är mitt i sköna Trädgårdsföreningen i Linköping på företagskollektivet SANDBÄCKSGATAN 2A. I sällskap av skickliga hantverkare och trädgårdsdesigners inom trädgård, konstsmide, skrädderi och glaskonst arbetar jag i en rik och stimulerande arbetsmiljö.

Välkommen till LYCKE Trädgårdsmästare!

/Anna Grimlycke