Fruktträdsbeskärning

Fruktträdsbeskärning

Våra fruktträd är ett kulturarv som allt fler vill vårda.

Som certifierad fruktträdsbeskärare sköter jag om ett 100-tal fruktträd där merparten är träd som jag långsiktigt arbetar med i en nära och givande dialog med kunden. Tillsammans låter vi unga träd bygga upp sin krona och de äldre ofta återskapa en vacker och för kunden praktisk krona, många gånger efter en tidigare alltför hård beskärning.

HUR OCH PRISER
Vanligtvis kontaktar kunden mig via mail där kunden beskriver sina önskemål och behov.
Därefter lämnar jag ett prisförslag för uppdraget.

IMG_8126