Fruktträdsbeskärning

Fruktträdsbeskärning

Våra fruktträd är ett kulturarv som allt fler vill vårda.

Som certifierad fruktträdsbeskärare sköter jag om ett 100-tal fruktträd där merparten är träd som jag långsiktigt arbetar med i en nära och givande dialog med kunden. Tillsammans låter vi unga träd bygga upp sin krona och de äldre ofta återskapa en vacker och för kunden praktisk krona, många gånger efter en tidigare alltför hård beskärning.

HUR OCH PRISER
Timpris 680:-
Under 2021 har jag begränsade möjligheter att ta mig an nya beskärningskunder. Hoppas på förstärkning under 2022 och hänvisar dig tills dess till Riksförbundet Svensk Trädgård för att finna fler certifierade fruktträdsbeskärare att ta hjälp av.
Med vänlig hälsning /Anna

IMG_8126