Om LYCKE Trädgårdsmästare

2016 tog jag, som trädgårdsmästare och arbetsledare inom offentliga parker och miljöer, klivet att starta upp ett eget företag. Med tio år av erfarenhet från den gröna branschen blev LYCKE Trädgårdsmästare nästa naturliga steg för mig i att arbeta med trädgård och grönskande utemiljöer utifrån perspektiven folkhälsa och samhällsutveckling, fina kundmöten och spännande samarbeten.

Idag arbetar jag med privatpersoner där trädgården ofta har en särskild betydelse i kundens liv. Det kan t.e.x handla om äldre personer som älskar att vistas i sin trädgård men som inte längre kan utföra skötseln. Nyblivna husägare och som är mitt uppe i karriär och småbarnsliv är en annan kundgrupp där trädgårds-vistelsen är viktig för barnens lek och de vuxnas avkoppling. Samtidigt är tiden många gånger knapp att även hinna med skötseln av trädgården – att ta hjälp av en trädgårdsmästare kan vara en bra lösning för en period.

En annan kundgrupp är bostadsrättsföreningar som vill vidareutveckla sin bostadsgård och där jag genom att lyssna till hur de vill använda sin bostadsträdgård tar fram olika skisser och ritningar. Dessa ligger till grund för en markentreprenör som sedan verkställer de förändringar som bostadsrättsföreningen vill göra. Ibland vill man även få stöd och hjälp med punktinsatser i skötseln som fruktträdsbeskärning, trädvård eller uppbyggnad av växtbäddar och plantering av nya växter.

Ett tredje ben är att ingå i olika lagarbeten kring ett gemensamt mål. 2017 tog vi första spadtaget på en 4000 kvm plan åker vid Vreta Kluster och som idag är en viktig trädgård, en ’klivsten’ för människor som står utanför arbetsmarknaden närmare ett arbete i den gröna näringen. I projekt Drivbänk Trädgård finns goda möjligheter att lära sig om trädgårds- och parkskötsel och om växthus- och frilansodling. Under växtsäsongen är en gårdsbutik öppen för allmänheten och där ekologiskt odlade grönsaker och bär finns till salu.

Samma år påbörjade jag även ett mycket uppskattat samarbete med Bergslagen lienätverk och där vi möts ca fyra veckor om året för att tillsammans hjälpa Länsstyrelser och kommun att sköta om deras fina ängsmarker.

LYCKE Trädgårdsmästare ökar även gradvis antalet kurser och är regelbundet tillfrågad att hålla föreläsningar bl.a om den gröna utemiljöns betydelse för känsla av hälsa och välbefinnande. Det är stimulerande och mycket givande.

Min fasta plats och studio är mitt i sköna Trädgårdsföreningen i Linköping på Sandbäcksgatan 2A. I sällskap av begåvade hantverkare inom bl.a konstsmide, skrädderi och glaskonst kan jag njuta av en stimulerande arbetsmiljö!

Välkommen till LYCKE Trädgårdsmästare!

/Anna Grimlycke 

 

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen