Om LYCKE Trädgårdsmästare

OM

Anna

2017 lämnade jag min tjänst, som trädgårdsmästare och arbetsledare inom offentliga parker och trädgårdsmiljöer, för att starta eget företag. Med LYCKE Trädgårdsmästare tog jag nästa naturliga steg i min yrkesgärning att genom funktionella och trivsamma grönskande utemiljöer bättre kunna bidra till hälsa, biologisk mångfald och samhällsutveckling i vår region.

Idag arbetar jag bl.a med privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag där trädgården har en särskild betydelse och värde i människors liv.
Med hjälp av trädgårdsritningar och praktiska trädgårdsinsatser, vidareutvecklar vi trädgårdsmiljöerna för en ökad trivsel och användning!

En annan del i mitt yrke är att ingå i projekt där trädgårdsmiljöer har en central roll. Under åren har jag bl.a samarbetat med Linköpings Stift, Kulturfastigheter i Linköping, HSB och Region Östergötland i olika projekt kopplat till människa, hälsa och kulturarv.

LYCKE Trädgårdsmästare håller kurser i trädgårdskunskap för yrkesverksamma och privatpersoner och är i olika sammanhang tillfrågad att hålla föredrag om den gröna utemiljöns betydelse för känsla av hälsa och välbefinnande.

Min fasta plats och studio är mitt i sköna Trädgårdsföreningen i Linköping på företagskollektivet SANDBÄCKSGATAN 2A. I sällskap av skickliga hantverkare och trädgårdsdesigners inom trädgård, konstsmide, skrädderi och glaskonst arbetar jag i en rik och stimulerande arbetsmiljö.

Välkommen till LYCKE Trädgårdsmästare!

/Anna Grimlycke

Under åren 2021-2023 kompletterar LYCKE Trädgårdsmästare med en examen i biologi. Under denna tid är uppdragen något färre men med allt mer kunskap om biologisk mångfald, naturvård och ekologi.