Skötselplan för trädgård och park

Screen Shot 2020-01-22 at 11.05.15 (2)

SKÖTSELPLAN

Har du en trädgård eller park som du vill upprätta en skötselplan för och som syftar till att konkretisera och underlätta skötseln av din grönskande utomhusmiljö?

I en skötselplan finner du tydlig information om hur och när olika skötselmoment ska utföras för att trädgården/parken ska fortsätta att vara vital, vacker och med funktion nu och på sikt.

Välkommen att kontakta mig så berättar jag mer, tillsammans utformar vi en skötselplan som motsvarar dina behov.